Psychoterapeuta

CO TO JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń nerwicowych, lęków, depresji, zaburzeń jedzenia i niektórych zaburzeń osobowości oraz metodą poprawiającą funkcjonowanie w relacjach z innymi osobami, pozwalającą lepiej zrozumieć siebie i innych, podnieść swoją samoocenę, bardziej asertywnie bronić swoich praw, czuć większą pewność siebie.

Psycholog

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna polega na indywidualnych rozmowach z terapeutą w ustalonej wspólnie częstotliwości, podczas których pacjent uczy się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, bada swoje potrzeby i sposoby ich realizacji. Wspólnie z terapeutą szuka swoich zasobów i wewnętrznych możliwości, do których nie ma dostępu i uczy się ich w nowy, satysfakcjonujący sposób używać i realizować swoje cele.

Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa polega na bezpiecznym ale intensywnym doświadczaniu siebie w kontakcie z innymi ludźmi. Umożliwia przyjrzenie się swoim wewnętrznym przeżyciom ale i przeżyciom innych ludzi. W warunkach pozbawionych oceny i doradzania jest lustrem w którym można dostrzec to, co na co dzień pozostaje dla nas ukryte. Proponowane w trakcie terapii grupowej techniki (dialog, psychodrama,zadania domowe, praca ze snem, voice dialog) pozwalają na takie poszerzenie swojej świadomości lub zmianę zachowania, dzięki której ustępują objawy chorobowe i znacząco poprawia się jakość życia.

O MNIE:

Magdalena Klasik

MAGDALENA KLASIK

 • jestem psychologiem klinicznym, z I stopniem specjalizacji, certyfikowanym psychoterapeutą SNP PTP. (nr certyfikatu 476).
 • prktykuję prywatnie od 1992 roku (psychoterapia indywidualna, grupowa, par, treningi interpersonalne i warsztaty rozwoju osobistego, treningi pracy z ciałem wg Lowena, treningi asertywności)
 • pracowałam 7 lat w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego w Siemianowicach Śląskich, następnie
 • 15 lat w Ośrodku Higieny Psychicznej w Katowicach prowadzonym w ramach Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, a następnie
 • 11 lat w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach Szopienicach, w Oddziale Depresji i Zaburzeń Lękowych gdzie pełniłam funkcję Kierownika pododdziału Zaburzeń Lękowych.

Psychoterapeuta Magdalena Klasik

WYKSZTAŁCENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE:

 • kierunek psychologia kliniczna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • półroczny staż w Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie,
 • 6-letni staż w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie,
 • całościowy kurs Terapii Ericksonowskiej w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi,
 • 4-letni kurs do certyfikatu w Krakowie zakończony uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty.
 • liczne warsztaty terapeutyczne Wolfa Buntiga, Gerharda Fassera, Stephana Schoena i innych...

Jeżeli:

 • chcesz z kimś porozmawiać
 • czujesz niepokojące objawy w ciele­ bóle brzucha, nudności, przyspieszone bicie serca, bóle lub zawroty głowy, drżenia i napięcie mięśniowe w różnych częściach ciała, kłopoty ze snem, nieokreślony niepokój,a wyniki badań są prawidłowe,
 • czujesz smutek, przygnębienie, niechęć do pracy i innych form aktywności życiowych,
 • czujesz, że życie traci sens,
 • nie umiesz rozmawiać z najbliższymi,
 • zajadasz, przesypiasz lub w inny sposób zagłuszasz swój lęk i inne uczucia,
 • chcesz zmienić coś w swoim życiu, doświadczać więcej radości i satysfakcji, czuć więcej wolności, byc bardziej sobą, a nie wiesz jak to zrobić...

umów się na rozmowę z psychoterapeutą.

OFERTA:

Prowadzę psychoterapię, warsztaty i tereningi oparte na własnym stylu czerpiąc m.in. z podejścia ericksonowskiego, bioenergetyki, Gestaltu, Voice Dialog, oraz psychodynamicznego rozumienia pacjenta.

 • psychoterapia indywidualna dorosłych,
 • psychoterapia par
 • psychoterapia grupowa:
  • w grupach ambulatoryjnych:
   1 spotkanie w tygodniu 3 godz.
  • w grupie weekendowej:
   1 raz w miesiącu 1,5 dnia
 • treningi i warsztaty łączące:
  • techniki interpersonalne,
  • pracę z ciałem,
  • metodę “dialogu wewnętrznych głosów”,
  • naukę metod relaksacyjno-medytacyjnych